Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je danes, 28.5.2021, uspešno zaključil presojo po eIDAS, ki jo je izvajal akreditiran presojevalni organ SIQ.