Obveščamo vas, da je 29.6.2021 potekla veljavnost korenskega potrdila izdajatelja SIGEN-CA prve generacije.

 Potek veljavnosti ne bo vplival na uporabo potrdil SIGEN-CA končnih uporabnikov oz. imetnikov, saj so vsa veljavna potrdila SIGEN-CA izdana v okviru izdajatelja SIGEN-CA druge generacije.