Podatki za prevzem

Najkasneje v 10 delovnih dneh boste prejeli podatke za prevzem potrdila:

  • avtorizacijsko kodo (avtorizacijska koda je 14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) in
  • referenčno številko (referenčna številka je 8-mestno število, npr. 79138083).

Prevzem potrdila

S pomočjo avtorizacijske kode, referenčne številke in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil prevzamete svoje digitalno potrdilo.

Prevzem potrdil je mogoč z brskalnikom MS Internet Explorer, Firefox in na brskalniku Safari. Digitalnih potrdil ni mogoče prevzeti z brskalniki Opera, Google Chrome in Microsoft Edge. Prav tako jih ni mogoče prevzeti s pametnimi telefoni ali tablicami oz. napravami z operacijskim sistemom za mobilne naprave.

V postopku prevzema boste vnesli oz. določili geslo za zaščito zasebnega ključa. Tega gesla nikakor ne smete pozabiti, ker je brez njega digitalno potrdilo neuporabno!

Prevzem potrdila

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.